De Kasteelhoeve BarelsteynDe Frankische familie de Barla (ook van Baerle genaamd) bouwde in Bornem tijdens de middeleeuwen een kasteelhoeve, een "Steyn" omgeven door een wal. Het was een vrij leen van de heerlijkheid van Bornem. De oudste vermelding van Barelsteyn vinden we terug in een document van 1350: "eenen hof gheleghen in de Baerle strate".

De oorsprong van de naam Steyn, Stein of Steen dient gezocht in de vroege middeleeuwen.
De plattelandsbevolking woonde toen meestal in lemen hutten. De middenstand, vooral in de steden, vond een onderkomen in huizen voornamelijk opgetrokken uit hout. Slechts de landvoogd en de voorname heren konden het zich veroorloven in een stenen huis, kasteel of burcht te wonen. Ook in Duitsland vinden we heel wat plaatsnamen met als uitgang stein.

Barel Steyn (De Cluijs Hoeve en omliggende gronden in Bornem - Jeremias Sermeelen 1647)

www.000webhost.com